ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 


ΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • 17/7/2023: Εξετάσεις Ζωνών

——————————————————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————-

  • 20/12/2021 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ

———————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————

  • 24-25/6/2019 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΖΟΥΝΤΟ

———————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————-

  • 17-19/12/2018 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ

———————————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————————————————————-